Typografian käsikirja

Viides painos

Sisällys

Lukijalle 7

I Termejä ja käsitteitä

Mitä typografia on 11
Nimityksiä 12
Kirjainten osat 17
Kirjaintyyppi ja sen variaatiot 18
Typografinen viivasto 20
Kirjaintyyppien nimistä 21

II Kirjaintyypit

Ennen painokirjaimia 25
Kirjaintyyppien luokittelusta 27
Välinenäkökulma 30
Renessanssiantiikvat 31
Siirtymäkauden antiikvat 35
Uusantiikvat 39
Vahvapäätteiset antiikvat 43
Egyptiennet ja clarendonit 47
Kaiverretun kaltaiset 50
Groteskit ja uusgroteskit 52
Geometriset groteskit 56
Humanistiset groteskit 59
Kalligrafiset kirjaintyypit 63
Fantasia- ja kokeilevat kirjaintyypit 66
Goottilaiset kirjaintyylit 69
Näytöille suunnitellut kirjaintyypit 70
Kirjaintyyli ja luettavuus 73

III Typografinen sommittelu

Typografinen kontrasti 81
Kirjaintyyppien yhdistäminen 83
Typografiset mitat: piste ja neliö 87
Typometriikkaa 89
Kirjaimesta palstaksi 91
Kirjainkoko ja x-korkeus 91
Rivin pituus 92
Riviväli 93
Merkki- ja sanavälit 96
Sisennys 101
Palstan muoto 102
Palstaväli 103
Marginaalit 104
Otsikkotypografia 106
Väliotsikot 111
Anfangit 114
Lesket ja orvot 116
Tekstin korostukset 118
Ohuke ja tavallinen väli 121
Tavutussääntöjä ja apuneuvoja 124
Viitteet ja lähdeluettelo 127

IV Typografinen merkistö

Merkit tietokoneessa 135
Pienversaalit 138
Gemena- ja versaalinumerot 139
Indeksit ja murtoluvut 142
Ligatuurit 144
Yhdysmerkki ja ajatusviiva 146
Lainausmerkit ja heittomerkki 148
Tarkkeet 150
Numeroilmauksia 152
Muita merkkejä 155
Tavallisia oikeinkirjoitusvirheitä 161
Käsikirjoituksen typografia 164

Liitteet

Latin 1 -merkistö ja näppäinkomennot 167
Sanasto 178
Open Type -fonttien merkistösanastoa 182
Lähteet ja muuta kirjallisuutta 183
Asiahakemisto 185
Kirjaintyyppihakemisto 188

 

Takaisin | Tutustumissivut | Ostan kirjan